Ngũ sắc

Loài hoa nở rộ quanh năm, hoa lâu tàn và nhiều màu sặc sỡ, đừng bỏ lỡ!

25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 15 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.