Ngon, đẹp, lạ

Bộ sưu tập cây trái thơm ngon, hoa kiểng đẹp lạ còn rất quý hiếm.

90,000 / cây 15 cm
35,000 / cây 15 cm
50,000 / cây 15 cm
30,000 / cây 15 cm
30,000 / cây 15 cm
250,000 / cây 30 cm
250,000 / cây 20 cm
400,000 / cây 30 cm
200,000 / cây 20 cm
60,000 / cây 15 cm
35,000 / cây 15 cm
35,000 / cây 10 cm2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.