Kiểng lá

Vẻ đẹp của cây được thể hiện qua hình dáng và màu sắc của những chiếc lá.

25,000 / cây 15 cm
25,000 / cây 10 cm
25,000 / cây 15 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
35,000 / bầu 15 cm
30,000 / cây 15 cm
15,000 / cây 15 cm
15,000 / cây 15 cm
15,000 / cây 12 cm
15,000 / cây 15 cm
20,000 / cây 12 cm2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.