Hồng leo

Giống hồng phát triển mạnh thành giàn to, cao trên 2m, thân ngã dựa.

60,000 / cây 12 cm2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.