Hồng bụi cao

Cây phát triển thành bụi và cao trên 1m, cành thường cứng thẳng.

60,000 / cây 12 cm
60,000 / cây 12 cm2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.