Hoa giấy

Một loài hoa quá thân thuộc, chịu hạn cực tốt, ra hoa quanh năm và lâu tàn.

25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm
35,000 / cây 12 cm
25,000 / cây 12 cm2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.