Dây leo

Nhóm cây có thể leo giàn hay cổng rào nhờ tua quấn hoặc thân quấn quanh.

90,000 / cây 15 cm
35,000 / cây 15 cm
45,000 / cây 15 cm
30,000 / cây 15 cm
25,000 / cây 12 cm
30,000 / cây 15 cm
60,000 / cây 20 cm
250,000 / cây 20 cm
250,000 / cây 20 cm
90,000 / cây 15 cm
25,000 / cây 12 cm
30,000 / cây 15 cm2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.