Râm bụt (tím, đơn)

Dòng râm bụt này thân cành tương đối mảnh, đa số hoa chỉ có một lớp 5 cánh, nhưng cũng có một số có hai lớp cánh. Cây ra hoa quanh năm.

  • Râm bụt (tím, đơn) - 0
  • Râm bụt (tím, đơn) - 1
  • Râm bụt (tím, đơn) - 2
  • Râm bụt (tím, đơn) - 3
  • Râm bụt (tím, đơn) - 4
  • Râm bụt (tím, đơn) - 5

ƯA NẮNG NHIỀU

50,000 / cây 12 cm / SẴN CÓ: 8

Có thể bạn quan tâm

Danh sách các sản phẩm liên quan đến Râm bụt 19 (tím, đơn).


2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.