Hoa râm bụt (trắng, kép)

Giống râm bụt mới xuất hiện thời gian gần đây, hoa kép, màu hoa trắng thanh tao. Giống đã thuần xứ nóng nên dễ trồng, dễ ra hoa, siêng hoa.

  • Hoa râm bụt (trắng, kép) - 0
  • Hoa râm bụt (trắng, kép) - 1
  • Hoa râm bụt (trắng, kép) - 2
  • Hoa râm bụt (trắng, kép) - 3
  • Hoa râm bụt (trắng, kép) - 4
  • Hoa râm bụt (trắng, kép) - 5

ƯA NẮNG VỪA

60,000 / cây 15 cm / SẴN CÓ: 5

Có thể bạn quan tâm

Danh sách các sản phẩm liên quan đến Râm bụt 17 (trắng, kép).


2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.