Ngũ sắc 19 (hồng)

Giống ngũ sắc mới với màu sắc nổi bật, lá to xanh đậm. Lặp hoa nhanh.

  • Ngũ sắc 19 (hồng) - 0
  • Ngũ sắc 19 (hồng) - 1
  • Ngũ sắc 19 (hồng) - 2
  • Ngũ sắc 19 (hồng) - 3

ƯA NẮNG NHIỀU

25,000 / cây 15 cm / SẴN CÓ: 7

Có thể bạn quan tâm

Danh sách các sản phẩm liên quan đến Ngũ sắc 19 (hồng, đứng).


2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.