Ngũ sắc 16 (vàng)

Dòng ngũ sắc với màu vàng mỡ gà nhẹ nhàng, lá nhỏ, thân cành rũ, rất siêng hoa và sai hoa.

  • Ngũ sắc 16 (vàng) - 0
  • Ngũ sắc 16 (vàng) - 1
  • Ngũ sắc 16 (vàng) - 2
  • Ngũ sắc 16 (vàng) - 3
  • Ngũ sắc 16 (vàng) - 4
  • Ngũ sắc 16 (vàng) - 5

ƯA NẮNG NHIỀU

30,000 / cây 12 cm / SẴN CÓ: 46

Có thể bạn quan tâm

Danh sách các sản phẩm liên quan đến Ngũ sắc 16 (vàng, rũ).


2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.