Hoa hồng Strawberry Macaron

Strawberry Macaron thuộc giống hồng bụi thấp nhập ngoại, chiều cao 100cm. Được lai tạo bởi Hiroshi Ogawa (Nhật Bản).

  • Hoa hồng Strawberry Macaron - 0
  • Hoa hồng Strawberry Macaron - 1
  • Hoa hồng Strawberry Macaron - 2
  • Hoa hồng Strawberry Macaron - 3
  • Hoa hồng Strawberry Macaron - 4
  • Hoa hồng Strawberry Macaron - 5
  • Hoa hồng Strawberry Macaron - 6

ƯA NẮNG NHIỀU

50,000 / cây 12 cm / SẴN CÓ: 0


2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.