Hoa hồng Lady Heirloom

Lady Heirloom thuộc giống hồng bụi cao nhập ngoại, chiều cao 120cm. Được lai tạo bởi John Clements (USA, năm 1996).

 • Hoa hồng Lady Heirloom - 0
 • Hoa hồng Lady Heirloom - 1
 • Hoa hồng Lady Heirloom - 2
 • Hoa hồng Lady Heirloom - 3
 • Hoa hồng Lady Heirloom - 4
 • Hoa hồng Lady Heirloom - 5
 • Hoa hồng Lady Heirloom - 6
 • Hoa hồng Lady Heirloom - 7

ƯA NẮNG NHIỀU

50,000 / cây 12 cm / SẴN CÓ: 0


2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.