Hoa hồng Herzogin Christiana

Herzogin Christiana thuộc giống hồng bụi cao nhập ngoại, chiều cao 220cm. Được lai tạo bởi Tim Hermann Kordes (Đức, 2003). Hoa có mùi thơm mạnh.

  • Hoa hồng Herzogin Christiana - 0
  • Hoa hồng Herzogin Christiana - 1
  • Hoa hồng Herzogin Christiana - 2
  • Hoa hồng Herzogin Christiana - 3
  • Hoa hồng Herzogin Christiana - 4
  • Hoa hồng Herzogin Christiana - 5
  • Hoa hồng Herzogin Christiana - 6
  • Hoa hồng Herzogin Christiana - 7
  • Hoa hồng Herzogin Christiana - 8

ƯA NẮNG NHIỀU

60,000 / cây 12 cm / SẴN CÓ: 0


2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.