Dạ quỳnh 02 (lâu tàn)

Khác với giống dạ quỳnh hoa lớn, dạ quỳnh lâu tàn sẽ nở từ đêm cho tới 8-9 giờ sáng. Lá nhỏ hơn, có thể trồng chậu treo.

  • Dạ quỳnh 02 (lâu tàn) - 0
  • Dạ quỳnh 02 (lâu tàn) - 1
  • Dạ quỳnh 02 (lâu tàn) - 2

ƯA NẮNG VỪA

35,000 / cây 12 cm / SẴN CÓ: 20

Có thể bạn quan tâm

Danh sách các sản phẩm liên quan đến Dạ quỳnh 02 (lâu tàn).


2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.