Bàng Đài Loan (cẩm thạch)

Giống bàng Đài Loan có điểm đặc biệt là phát triển cành thành từng tầng riêng biệt và tỏa đều ra, giúp che mát tốt. Đặc biệt dòng này lá màu cẩm thạch rất sang, có thể tạo dáng chơi bonsai.

  • Bàng Đài Loan (cẩm thạch) - 0
  • Bàng Đài Loan (cẩm thạch) - 1
  • Bàng Đài Loan (cẩm thạch) - 2
  • Bàng Đài Loan (cẩm thạch) - 3
  • Bàng Đài Loan (cẩm thạch) - 4
  • Bàng Đài Loan (cẩm thạch) - 5

ƯA NẮNG NHIỀU

60,000 / cây 15 cm / SẴN CÓ: 0

Có thể bạn quan tâm

Danh sách các sản phẩm liên quan đến Bàng Đài Loan (cẩm thạch).


2015–2021 © Mộc Nhiên Farm

Sự hài lòng của bạn. Niềm tự hào của chúng tôi.